Cáp mạng bấm sẵn

Giá bán: 15.000₫ 20.000₫
Mô tả tóm tắt:
 • Hãng sản xuất: SOTAKO
 • Model: ST-1.5M
 • Độ dài: 1.5m
 • Chức năng: kết nối mạng Internet, mạng Lan nội bộ
 • Chất liệu: Nhựa tổng hợp cao cấp, lõi cca
 • Tốc độ kết nối tối đa: 10Gbps
Giá bán: 18.000₫ 35.000₫
Mô tả tóm tắt:
 • Hãng sản xuất: SOTAKO
 • Model: ST-3M
 • Độ dài: 3m
 • Chức năng: kết nối mạng Internet, mạng Lan nội bộ
 • Chất liệu: Nhựa tổng hợp cao cấp, lõi cca
 • Tốc độ kết nối tối đa: 10Gbps
Giá bán: 25.000₫ 45.000₫
Mô tả tóm tắt:
 • Hãng sản xuất: SOTAKO
 • Model: ST-5M
 • Độ dài: 5m
 • Chức năng: kết nối mạng Internet, mạng Lan nội bộ
 • Chất liệu: Nhựa tổng hợp cao cấp, lõi cca
 • Tốc độ kết nối tối đa: 10Gbps
Giá bán: 35.000₫ 65.000₫
Mô tả tóm tắt:

Thông số kĩ thuật Dây cáp mạng UPT Cat6

 • Hãng sản xuất: SOTAKO
 • Model: ST-10M
 • Độ dài: 10m
 • Chức năng: kết nối mạng Internet, mạng Lan nội bộ
 • Chất liệu: Nhựa tổng hợp cao cấp, lõi cca
 • Tốc độ kết nối tối đa: 10Gbps
Giá bán: 120.000₫ 180.000₫
Mô tả tóm tắt:
 • Hãng sản xuất: SOTAKO
 • Model: ST-40M
 • Độ dài: 40m
 • Chức năng: kết nối mạng Internet, mạng Lan nội bộ
 • Chất liệu: Nhựa tổng hợp cao cấp, lõi CCA
 • Tốc độ kết nối tối đa: 10Gbps
Giá bán: 95.000₫ 130.000₫
Mô tả tóm tắt:
 • Hãng sản xuất: SOTAKO
 • Model: ST-30M
 • Độ dài: 30m
 • Chức năng: kết nối mạng Internet, mạng Lan nội bộ
 • Chất liệu: Nhựa tổng hợp cao cấp, lõi cca
 • Tốc độ kết nối tối đa: 10Gbps
Giá bán: 78.000₫ 110.000₫
Mô tả tóm tắt:
 • Hãng sản xuất: SOTAKO
 • Model: ST-20M
 • Độ dài: 20m
 • Chức năng: kết nối mạng Internet, mạng Lan nội bộ
 • Chất liệu: Nhựa tổng hợp cao cấp, lõi cca
 • Tốc độ kết nối tối đa: 10Gbps
Giá bán: 55.000₫ 90.000₫
Mô tả tóm tắt:
 • Hãng sản xuất: SOTAKO
 • Model: ST-15M
 • Độ dài: 15m
 • Chức năng: kết nối mạng Internet, mạng Lan nội bộ
 • Chất liệu: Nhựa tổng hợp cao cấp, lõi cca
 • Tốc độ kết nối tối đa: 10Gbps
Giá bán: 150.000₫ 210.000₫
Mô tả tóm tắt:
 • Hãng sản xuất: SOTAKO
 • Model: ST-50M
 • Độ dài: 50m
 • Chức năng: kết nối mạng Internet, mạng Lan nội bộ
 • Chất liệu: Nhựa tổng hợp cao cấp, lõi cca
 • Tốc độ kết nối tối đa: 10Gbps
popup

Số lượng:

Tổng tiền: